zonenconnection 1-2014 / Tal med dine celler gennem dit hjerte

Ny biomedicinsk forskning viser, at de meddelelser, hjertet sender til hjernen, ikke kun pävirker den fysiologiske regulering, men ogsä vores perception, felelser og adfzerd. Den tyske ICEge og naturhelbreder Dr. Markus Peters forteeller her, direkte til Zoneconnections lzesere, om hjertet – den ‘geniale impulsgiver’.

zoneconnection nr. 1 - 2014Af Markus Peters, liEge og naturhelbreder

I de seneste 20 är har vi kendt til den nsere forbindelse mellem hjertet og det vegetative nervesystemet. Dette vegetative nervesystem har to dele. Sympatikus, som serger for, at vi er aktive, og parasympatikus, som serger for, at vi slapper af. Sympatikus og parasympatikus forandrer pä en karakteristisk mäde hjertesvingningerne, den säkaldte hjerte rate variabilitet. Er hjerte rate variabilitetet Iavt eller kaotisk, dominerer i de fleste tilfselde sympatikus. Er begge dele harmoniske, svinger hjerterate variabilitetet som felgende. (se ill. nedenfor)

Vi har i lang tid vidst, at det vegetative nervesystem pavirker hjertet. Men det er nyt, at vi przecist og videnskabeligt kan beskrive, hvordan det er muligt med vilje at pävirke hjertet og det vegetative nerve system igennem forskellige teknikker.

Vi kan veelge at tage ansvar

Det viI sige, at vi nu aktivt kan vselge at tage ansvar fOT at forandre vores autonomiske regulationsmekanismer i kroppen. Hvordan kan det lade sig gere?  

 download zoneblad 01-14

 zoneconnection nr. 1 - 2014 Auszug0002zoneconnection nr. 1 - 2014 Auszug0003zoneconnection nr. 1 - 2014 Auszug0004

Comments are closed.