Vitamin C i terapeutiske doser

Vitamin C er meget vigtig i vores organisme, vitaminet er uundværlig for mange funktioner i cellens stofskifte. Desværre kan den menneskelige organisme ikke selv fremstille vitamin C og derfor skal den tilføres kroppen. Graverende mangel på vitaminet kan medføre skørbug, sådan som det ofte sås hos sømænd i gamle dage.

Med også i nutiden kan der opstå en C vit. mangel, årsag hertil er bl.a.

  • Ensidig ernæring
  • Længerevarende svære betændelser
  • Tumorsygdomme
  • Kemoterapi
  • Stråleterapi
  • Alkoholkonsum
  • Rygning

I første omgang er symptomerne på C vitamin mangel uspecifikke og opleves som energi- og søvnmangel, senere kan der kommer en række andre symptomer til.

Vitamin C som antioxidant

C vitaminet er ligeledes en vigtig antioxidant. Hvad er antioxidanter? Hvorfor er antioxidanter så vigtige? I begyndelsen af mange sundhedsproblemer findes de såkaldte frie radikaler. Frie radikaler opstår for en dels vedkommende konstant i kroppen, betændelser og forskellige terapier som stråle- og kemoterapi, fører til en tydelig forøgelse af de frie radikaler. Herved drejer det sig om molekyler, hvor der mangler én elektron i den yderste skal. Den tomme plads fyldes op ved at stjæle en elektron fra andre molekyler, disse beskadiges derved. Denne proces kaldes oxidation. Denne elektronfangst sker i alle molekyler, dermed også i strukturer som er vigtige for kroppen, såsom cellemembraner, enzymer osv. Ved et højt antal af frie radikaler bliver skaderne stadig mere graverende, dette gør en vitamin C terapi særdeles meningsfuld. Den mængde C vitamin der optages via tarmen ligger i milligramområdet, skal dosis i blodet forhøjes væsentligt må det ske som intravenøs infusion.

Vitamin C infusioner

Vitamin C i doser op til 15 g pr infusion har stærke antioxidative egenskaber, og giver ofte mening som en ledsagende terapi ved sygdomme med tumorer og andre akutte og kroniske lidelser.

Det forholder sig anderledes, når der skal opnås en effekt der ødelægger kræftcellerne, enten fordi en kemoterapi har opbrugt sine muligheder eller den afvises. I denne situation kan infusioner med 60 g C vitamin flere gange om ugen være virkelig hjælpsomme. Interessant er det i denne forbindelse at så høje doser virker som ”prooksidant” og altså kan ødelægge kræftceller. Det er et tema i grundforskningen hvorfor dette sker, hvorfor meget høje C vitamin doser åbenbart meget selektivt ødelægger kræftceller.

Yderligere oplysninger om dette hos Markus Peters