Terapi med mistelten

Misteltenterapien er en af de ældste terapier i den komplementære onkologi. Den blev, først foranlediget af Rudolf Steiner, anvendt af dr. Ita Wegmann.
I løbet af det 20. århundrede blev der forsket intensivt i misteltenens virkninger. I dag det en af medicinverdenens bedst undersøgte planter.

Misteltenens virkning

Misteltenen har mange fordelagtige virkninger for mennesket, disse er f.eks.

  • Den stimulerer kroppens eget forsvar mod kræftceller
  • Den sætter gang i den naturlige celledød, apoteosen, der er gået tabt ved kræft
  • Den beskytter sunde celler mod skader på dna’en, det vil sige mod skader på den genetiske kode, denne skade er ofte en uønsket bivirkning ved kemo- og stråleterapi.
  • Den forbedrer livskvaliteten og styrken til tillidsfuldt at beskæftige sig med sygdommen

Da enhver operation er en stor belastning for kroppen og især for immunsystemet, startes der gerne meget tidligt i behandlingen med en mistelten terapi, også gerne før indgrebet. Således mildnes belastningen ved en operation med en mistelten terapi.

Hvordan anvendes misteltenen?

Da væsentlige indholdsstoffer på grund af fordøjelsesenzymerne ødelægges ved oral indtagelse, må misteltenen altid gives som injektion. Denne sker som regel under huden, i særlige tilfælde også i venen som infusion eller direkte i kræftknuden.
Ved en injektion kan der ved brug af visse mistelten præparater opstå en lokalreaktion, det vil sige der kan opstå en rødme omkring indstikket#, som kan vare i nogle dage. Dette er en ønsket og ikke nogen allergisk reaktion!

Misteltenen: sikker og tillidvækkende

Ved en korrekt anvendelse er brugen af misteltenpræparater en tilforladelig og sikker terapi i kræftbehandlingen. Problemet er bare at der findes over 100 forskellige muligheder i denne terapi. Der kræves megen viden og erfaring for at finde det helt rigtige præparat for den enkelte. Når der således ofte berettes negativt om misteltenen skyldes det ikke planten, men en anvendelse, der ikke skelner, hvad der er bedst for patienten.