Terapi med Artesunat

Artesunat er et plantebaseret kemoterapeutikum

den virksomme substans artemisin udvindes af en artemisia annua, den etårige bynke og videreudvikles derefter til medikamentet Artesunat. Artesunat har den egenskab at den selektivt går efter at dræbe kræftcellerne. Dette sker ved apoptose, en såkaldt kontrolleret celledød. Denne egenskab er genstand for intensiv forskning såvel ved amerikanske – som ved tyske universiteter.

Behandling med Artesunat i vores praksis

Vi giver Artesunat som infusionsbehandling i serier, denne infusion finder sted på hverdage og behandlingen varer som regel 2 -3 uger. Ved den selektive kræftcelledød er Artesunat virksom uden bivirkninger og byder sig til som mulighed i behandlingen af svære sygdomme.
En terapi med Artesunat kan reducere, måske endda forhindre opståen og udbredelse af metastaser.

I situationer, hvor der sker en resistensudvikling og kemoterapien ikke virker mere, kan behandling med Artesunat muliggøre kemoterapiens fornyede virkning.

Ofte finder infusionsbehandlingerne sted parallelt med en multilokal dybdehypertermi. Derved øges effekten gensidigt, da de potenserer hinandens virkning. Artesunat virker biokemisk, hypertermien er en fysisk terapi og ved at anvende begge, angribes tumoren parallelt på to måder.

Yderligere informationer , venligst kontakt Markus Peters.