Kvalificeret Misteltenterapi

Misteltenterapien er den mest anvendte komplementær terapi i kræftbehandling i Tyskland. Som regel anvendes den i kombination med andre terapier, men anvendes af behandlere som enkeltstående terapiform. Det fraråder vi på det kraftigste, fordi vore erfaringer viser, at kvalificeret vejledning og kontrol er særdeles vigtig i denne terapiform. Ved usagkyndig anvendelse virker den ikke eller kan måske være direkte skadelig og således kan den uberettiget få et dårligt ry.

Virkninger af mistelten:

  • Indeholder forskellige stoffer, der virker stimulerende på immunsystemet.
  • Den stimulerer kræftcellernes celledød, de såkaldte apoptose kræftcellers ”selvmord”
  • Øger patientens velbefindende og dermed livskvalitet, ofte færre smerter. Livsmodet tiltager og dermed den sjælelige suverænitet og styrke overfor sygdommen.
  • Stabilisering af DNA: Dette er af fordel under kemoterapien, fordi kemoterapien som cytotoxisk substans selv kan udløse kræft og beskadige cellernes genotype. Denne beskadigelse af genotypen bliver reduceret ved misteltenterapi og delvis forhindret. Forekomsten af andenkarcinom kan reduceres.

Mistelten virker kun mod kræft, når den bliver injiceret under huden. Denne teknik formidler vi til patienten i vores praksis således at terapien kan gennemføres selvstændigt derhjemme. Der findes rigtigt mange misteltenpræparater, men kun få virker på den enkelte patients immunsystem. Ved undersøgelse af blodprøver finder vi ud af, hvilket præparat der vil være optimalt på det immunologiske plan.

Efter ca. ½ år’s terapi danner kroppen oftest antistoffer mod misteltenen og dens virkning bliver svagere. Gennem vor regelmæssige og kompetente kontrol og overvågning af patienten vælges et andet mistelten-præparat.