Kronobiologi og kronoterapi

Alle processer der sker i kroppen er rytmiske: indånding og udånding, sove og vågne bare for at nævne nogle stykker. Kronobiologien undersøger og beskriver disse rytmer i det sunde og i det raske menneske.

Således udvider kronobiologien den kendte medicin med tidens aspekt, #da# tidsaspektet ikke bliver særlig #bemærket# . Spørgsmålet om tidens gestalt har en stor værdi i såvel diagnostikken som i terapien.

I de sidste år har grundforskningen stadig tydeligere vist at genernes aktivitet i ganske væsentlig grad bestemmes af tidsfaktorer, derved bliver kronobiologien en vigtig del af epigenetikken.

Også i tilfælde af kræft spiller kronobiologien en meget vigtig rolle, idet der her ikke bare sker et tab af rumlig orden og struktur, men også af tidsstruktur. Det er interessant at tabet af tidsstruktur sker længe før kræften konstateres og i høj grad er medbestemmende for prognosen.

Hvad kan jeg selv gøre?

Spørgsmålet: hvordan kan jeg selv bidrage til at jeg bliver rask, er fuldstændig berettiget. Et svar kan være: fx ved hjælp af kronoterapien. Kronoterapien åbner mulighed for selv at tage ansvar for eget helbred helt uden bivirkninger. Derved modvirker kronoterapien også en lammende passivitet.

Fra kronobiologien til kronoterapien

Menneskets rytmer står alle mere eller mindre i kontakt med hinanden, på den måde er kronobiologi og kronoterapi altid helhedsorienteret; dirigenten i den rytmiske organisation er puls- og åndedrætsrytmen som kan ses i hjerteslagets udsvingning fra slag til slag. Disse udsving kaldes Heart Rate Variability , HRV. Denne HRV er således et globalt parameter for sundhedssituationen.

Måling og aktiv forandring af ”heart rate variability”

Sammen med dig vil vi, når vi har målt ovenstående og etableret en udgangsposition søge efter måder, hvorpå vi kan foretage ændringer i selvansvarlig regi. Selvom der er medikamenter i både antroposofisk og ortomolekylær medicin der har en positiv virkning, så ligger den største virkning dog i visse psykiske øvelser, der som regel kan integreres i dagligdagen på en god og behagelig måde.
Dermed har du et godt redskab uden bivirkninger og kan selv medvirke til at forbedre din situation:
Karin Jagst (praksisassistent) og Markus Peters står til rådighed med oplysninger.

Understreget: sæt link ind her.