Hvad er hypertermi?

Infrarød-helkropshypertermi er en kontrolleret og målrettet forhøjelse af kroppens kernetemperatur, der rækker fra en mild opvarmning til høj feber, for således også ved kroniske svære sygdomme at få kroppen til virkelig at sætte gang i blokerede selvhelbredelseskræfter.

Hypertermiens terapeutiske effekt

 • Stimulering af immunsystemet
 • Cellernes forhøjede forsørgelse med ilt og næringsstoffer
 • Kroppens forsvarskræfter mobiliseres
 • Forbedret udskillelse af stofskiftets affaldsprodukter og giftstoffer
 • Potensering af radio- og kemoterapi
 • Forbedring af livskvaliteten

Ofte kan der ved hjælp af hypertermien opnås en tydelig optimering af andre terapiers virkning, eller den bliver først virkelig mulig på denne måde.
Ved hjælp af temperaturen kendes der forskel på den milde og den moderate hypertermi. Ved den milde hypertermi hæves temperaturen til maks. 38.5 graderC, mens temperaturen ved den moderate hypertermi ligger på 38,5 – 40,5 grader C.

Hvordan gennemføres en hypertermibehandling?

Der skelnes mellem 3 faser i behandlingen: efter et varmende fodbad begyndes der med en opvarmningsfase. Dette sker ved hjælp af en vandfiltreret infrarødstråling, som opvarmer dybe lag i huden. Derefter følger en varmeopsamlingsfase, her danner kroppen selv yderligere feber, mens den er indhyllet i en folie der reflekterer varmen. I tilslutning hertil følger afkølingen.
Under hele behandlingen er der en praksisassistent tilstede, som følger op på hvordan kroppen har det. Hvis indikationen tillader det, vil der ofte samtidig gennemføres en infusionsterapi.

Indikationerne kunne f.eks. være

 • Terapi når der foreligger en tumor
 • Terapi ved kroniske smerter, især i muskulatur, sener og i bindevæv (f.eks. fibromyalgi, morbus Bechterew, myalgier og kronisk anspændthed)
 • Omsorg og opmærksomhed ved terapier
 • Ledsagebehandling ved primærterapi, fx dagen efter en kemoterapi, og som sekundært forebyggende efter afslutningen af en primærterapi, samt som terapi ved cronic fatique syndrom
 • Terapi ved kroniske infektioner som ved borreliose, clamydia, epstein-barr virus, cytomegali
 • Akutte og kroniske udmattelsestilstande (burnout)

Kontraindikationer
i følgende situationer kan hypertermien kun anvendes i begrænset omfang eller i særlige undtagelsestilfælde:

 • Når der findes metastaser og tumorer i hjernen
 • Når der foreligger svære hjerte- kredsløbssygdomme
 • Ved alvorlige forstyrrelser i nyrernes funktion
 • Ved problemer med blodets saltindhold

Ofte kan den multilokale dybdehypertermi anvendes i sådanne situationer.

Varighed

Behandlingen varer 3 – 5 timer. Den gennemføres i løbet af en uge og i op til en måned.

Yderligere oplysninger fås ved ledende praksisassistent M. Born.