Hel-krops-hypertermi

Unde hel-krops-hypertermi bliver patienten opvarmet med vandfiltrede infrarødstråler i et slags telt, hvor kun hovedet holdes udenfor. En øgning af kropskernetemperaturen med 2 grader C bevirker en stimulation af immunsystemet. Det betyder, at der allerede i de første timer efter behandlingen sker en fordobling af aktiviteteten i de naturlige dræberceller, som angriber såvel kræftceller som årsagen hertil.

Terapimuligheder for hel-krops-hypertermien ved kræft:

  • Stimulering af immunsystemet i den primære prævention, for overhovedet at forhindre forekomsten af kræftceller.
  • Styrkelse af det svækkede immunsystem efter endt kemoterapi
  • Immunstimulering under en low-dosis kemoterapi

Hel-krops-hypertermien varer ca. 4 timer og er tydelig mere anstrengende end den multilokale dybdehypertermi, fordi der her fremkaldes rigtig feber. Der opstår en helbredende virkning på hele organismen. På grund af vort personales gode og omsorgsfulde pleje kan hel-krops-hypertermien ofte også gennemføres uden komplikationer på svækkede patienter.

Også i denne terapi anvender vi den nyeste teknologi, nemlig apparatet: Heckel HAT 3000.

Hel-krops-hypertermien er meget understøttende andre terapeutiske procedurer i deres virksomhed, men kan ikke alene helbrede malignt væv.

Yderligere informationer kan findes på internet under følgende links:
Film om vores praksis: http://www.youtube.com/watch?v=58NBOLEF9U0
Hyperthermi, helsebringende feber: http://www.youtube.com/watch?v=y7bvQXQjG9k