Epigenetiske terapiformer

Grundlæggende bemærkninger

Kræft er en rumlig sygdom, som tydeligt viser sig i tumorvæksten. Forud for denne proces på det fysiske plan går der hyppigt andre processer i mange år. Eksempelvis på det sjælelige plan langvarig sorg, psykosocial overbelastning og negative tankekonstruktioner.

Men også ernæring og voldsomme forstyrrelser af de rytmiske processer i organismen fremmer opståen af kræft. Hermed menes f.eks. skifteholdsarbejde og hyppig jetlag via flyrejser. Den videnskab, som undersøger den slags sammenhænge, hedder kronobiologien og er den grundlæggende videnskab for kronomedicinen.

Kronomedicinen diagnosticerer patologiske rytmer i mennesket og tilbyder terapeutiske muligheder for optimering af kroppens egne rytmer. 

Alle disse nævnte punkter som sjælelige konflikter eller forstyrrelser af menneskets rytmiske ordning fører i sidste ende til stress. Stress reducerer massivt organismens immunologiske kompetence. Denne reduktion er ofte stærkere end de ovenfor udførte terapeutiske muligheder for at styrke immunsystemet!

Den almen kendte tese om, at generne bestemmer vores skæbne i sundhed og sygdom, er gennem de seneste års genomprojekt for mange sygdommes vedkommende blevet afkræftet! Brystkræft f.eks. er kun i 5-10 % direkte genetisk determineret! Her har åbnet sig et højst interessant forskningsområde, som allerede er etableret på mange forskningsinstitutter på universiteterne: Epigenetik.

Epigenetik er videnskaben til at besvare spørgsmålene:
hvem og hvad tænder og slukker generne.

Epigeniske faktorer:

  • Tanker og følelser overfor omverdenen, som frem for alt er resultaterne af ens opdragelse eller som beror på livserfaring, dvs. indre værdier
  • Ernæringen
  • De rytmiske organfunktioner

Disse faktorer har stor betydning i et sygdomsforløb, men bliver desværre for det meste undervurderet!

Kronomedicin

Vor praksis er en af de ganske få  i Tyskland, som har specialiseret sig indenfor diagnose og terapi i henhold til Kronomedicinen. Ved kræft, hjerte-/kar sygdomme og burn-out gennemfører vi en funderet kronobiologisk diagnose og terapi. Ved omfattende studier i de senere år har man kunnet påvise betydningen af en sund kronobiologi ved kræft. F.eks. har patienter med en harmonisk svingende hjerteaktivitet (såkaldt hjerteratevariabilitet) en tydelig bedre prognose ved kroniske sygdomme som kræft. Tabet af hjertevariabiliteten er udtryk for et højt stressniveau med ovennævnte negative følger for immunsystemet.

På den anden side er en harmonisk svingende hjerteaktivitet udtryk for et sundt vegetativt nervesystem, hvormed hele immunsystemet bliver understøttet positivt. Der findes forskellige metoder til en harmonisk svingende hjerteaktivitet, således at vi kan henvise til individuelle øvelsesveje for vores patienter. Det lykkes ofte relativt hurtigt for patienten at opnå en harmonisk svingende hjerteaktivitet.

Psyko-onkologisk terapi

I den psykoonkologiske terapi arbejder vi med patienten omkring hans indre billeder, hans tanker og følelser. Indre billeder, tanker og følelser udøver har en ikke målbar, men voldsom indflydelse på sundhed og sygdom. Arbejdet med disse emner er vigtigt og må ikke undervurderes. Vi følger vores patienter i disse spørgsmål og leder dem til at erkende og forvandle indre terapiforhindringer. Vor indsats erstatter ikke psykoterapi, men kan danne bro til en evt. senere psykoterapi, eller tilføje noget til en igangværende. Vores terapi er meget løsningsorienteret for hurtigt at kunne starte behandling.

Ernæring

Indenfor ernæringsområdet giver vi grundlæggende henvisninger, anbefaler litteratur og anbefaler gerne ernæringseksperter til vore patienter.

Patenterne genvinder deres handlekraft

Gennem kronomedicinen, en målrettet ernæring og psyko-onkologisk terapi får patienten sin handlekraft tilbage igen.

Som regel oplevere patienten sig i en passiv rolle ved den universitære terapi, der virker handlings-lammende. Patientens aktive rolle i terapierne medfører betydeligt stigende chancer for lindring og helbredelse.

Guds er bølger og blæst,
Men sejl og styr er jeres!

Hanseatisk ordsprog

I yderste konsekvens kan vi med vores bevidsthed og med vores livsførelse bestemme vores skæbne langt mere end vi har lært i skolen. Kræft er en meget alvorlig diagnose, som fører til en dyb usikkerhed og livskrise.

I den integrerede terapi af denne svære sygdom må alle tre områder tillægges ligeværdig betydning.

Vi har mange muligheder for at hjælpe Dem under denne svære sygdom.
Tal med os.