Biologiske kræftterapier

Stadig flere mennesker efterspørger en helhedsbehandling af deres kræft. Man fornemmer at en sygdom, der i den grad forandrer livet ikke er et lokalt eller rent kropsligt problem, men man søger mere omfattende og bredt efter spørgsmål og svar.

Komplementær onkologi

Vores koncept består af tre søjler:
Den første søjle består af de terapier der ødelægger kræftcellerne. Her findes den multilokale dybde hypertermi og infusionsbehandlingen f.eks. med Artesunat. Hermed dræbes kræftcellerne skånsomt og målrettet og dog effektivt. Ofte kombineres begge metoder for at opnå en forstærket virkning.

Den anden søjle består af de immunstimulerende terapier. Når der er tale om kræft er immunsystemet ikke i stand til at genkende kræftcellerne og besejre dem. På forskellig måde sørger vi for at stimulere immunsystemet, så det kan varetage denne opgave. Her findes hypertermi for hele kroppen og den målrettede og individuelt afstemte misteltenterapi, samt terapien med vitaminer såsom vitamin c og d og sporstoffer.

Hvad kan jeg selv gøre? Dette vigtige tema befinder sig i den tredje søjle, psykoonkologien og livsstilen, inklusive spørgsmål som ernæring og kronoterapi, der forenklet udtrykt er videnskaben om den sunde rytme og det rigtige tidspunkt. Her findes ligeledes kropsterapierne.

Vi tilrettelægger din vej sammen med dig og du er velkommen til at henvende dig.

Da det drejer sig om et meget omfattende terapiprogram, er opgaverne fordelt på flere, fagligt velkvalificerede, personer:

Den almene lægelige koordination, planlægning af hypertermi etc., psykoonkologien, livsstilsspørgsmål og kronoterapien
Markus Peters
Speciallæge i almen medicin
Naturmedicin

 

 

Specielle gynækologiske temaer
Anja Peters
Speciallæge i gynækologi

 

 


Specielle psykoterapeutiske temaer

Dr. Med Frank Ingwersen
Speciallæge i psykiatri, samt psykoterapi

Koordination og gennemførelse af kronoterapien
Karin Jagst  praksisassistent
Ernæringsvejledning
Janet Blöcker
Ernæringsvejleder
Kropsterapi( åndedrætsterapi efter Schlaffhorst / Andersen )
Heike Christofides
Kropsterapeut

Fysioterapi / osteopati
Ulrike Thiel
Fysioterapeut

Med billede af personerne

Understreget: link til artiklen