Profylakse svangerskab

Profylakse undersøgelser eller omsorg for mig og det ufødte barn

I min praksis gennemføres de profylaktiske undersøgelser, såvel ved normale som ved risiko graviditeter sådan som det foregives i retningslinjerne herfor, dette inkluderer laboratorieundersøgelser, CTG ( ve- og hjertetone) og ultralyd. Jeg er indstillet på at respektere forældrenes individuelle forestillinger og behov, når det gælder tider, hyppighed og diagnosen omfang (fx vedr. ultralydsundersøgelser), for så vidt det lader sig forene med mit lægelige ansvar.

Svangerskabsledsagelsen kan finde sted i vores praksis og ligeledes i samarbejde med jordemødre, faglige kollegaer eller sygehuse.

Barnet vokser og trives i skjulets sikkerhed – og moderen  fornemmer at hun ikke mere er alene, hun venter nogen  som hun aldrig før har set. I vores højteknologiske verden er vi snarere vant til at sætte vores lid til tekniske undersøgelses resultater end i vores egne følelser. Ofte er evnen for at kunne lytte til vores indre sansning  der leder til indre sikkerhed uøvet.

Det er mit anliggende i en svangerskabsledsagelse sammen med de vordende forældrene at finde sikkerhed og nå et godt resultat også på mere blide, indre måder. Her udvikler vi sammen impulser og øvelser til brug i hverdagen. Hvordan kan der på det kropslige og sjælelige plan skaffes et sundt og beskyttende hylster? Her udvikler vi sammen øvelser til brug i hverdagen.

Målet for ledsagelsen i denne vigtige udviklingstid er det at skaffe en atmosfære, hvor det ikke er angsten for mulige sygdomme der står i front, men hvor tilliden til barnets og forældrenes sundhed og stærke kræfter er i forgrunden.

At være ved godt håb: plads til et nyt liv

At være ved ”godt håb”, sådan hed det tidligere. Hvorfor godt? Håb for hvem? I min ledsagelse henleder jeg forældrenes opmærksomhed på spørgsmål som: hvem er det vi venter? Kan vi have en anelse om det endnu ufødte barns individuelle væsen? Har der været drømme? Har forældrenes sjæl set et navn?

Hvis vi kan forestille os det endnu meget lille barn som et åndeligt – sjæleligt væsen, lykkes det ofte at komme i en dialog med det meget lille menneske.  Ud fra denne reelle oplevelse af et forhold til barnet kan vi reagere anderledes med angsten for barnet og for fødslen og andre tvivl, der er dukket op: tilliden kan vokse.

Hvis du er gravid eller snart vil være det er du velkommen til at ringe til os.

Du er velkommen til at henvende dig til Anja Peters, kvindelæge.