Frie radikaler og antioksidanter

Frie radikaler og antioxidanter er meget omtalte, hvorfor? Hvad er frie radikaler? Hvad er antioxidanter? Hvorfor er antioxidanter vigtige?

Frie radikaler som årsag til skader i kroppen

ved begyndelsen af mange helbredsproblemer findes de såkaldte frie radikaler. Der opstår til stadighed frie radikaler i kroppen. På den ene side fører betændelser, strålebehandlinger og kemoterapier til en tydelig øgning af frie radikaler og på den anden side er kræft og forkalkning tydelig bundet op på de frie radikalers tilstedeværelse.

Ved de frie radikaler drejer det sig om molekyler, der mangler en elektron i den yderste skal. Denne manglende elektron tages fra andre molekyler, som derved beskadiges. I kemien kaldes denne proces oxidation. Denne elektronfangst angår alle molekyler og dermed også strukturer, som er meget vigtige for kroppen, såsom cellemembraner, enzymer osv.

Mængden af frie radikaler er i stadig tiltagende ved vores levevis

Ved vores moderne levevis, her tænkes især på ernæring, men også stress og miljøbelastninger er vigtige faktorer, tiltager dannelsen af frie radikaler konstant.

Men de er også vigtige

De frie radikaler har også vigtige opgaver i vores organisme, idet de er et vigtigt redskab for immunsystemet.
Med andre ord: for mange frie radikaler er usundt, men det er for få også.

Antioxidanter ”neutraliserer” frie radikaler

De skader der opstår på grund af frie radikaler kan, hvis der er mange, blive stadigt mere graverende, så kan det være nødvendigt med en målrettet indsats.
Modvægten er såkaldte antioxidanter. De vigtigste er:

En ernæring der er i balance og rig på vitaminer
Mineraler som zink og selén
Q10 (ubiqinon)

Følgende er vigtige, hvis der i tilfælde af sygdom skal tilføres store mængder af antioxidanter:
Vitamin c
Gluthation
Alfa – liponsyre

Yderligere oplysninger kan fås hos J. Blöcker, der er ernæringsvejleder.
Telefonnr. 0049 4321 851 45 28