Hjertets sprog

Snakker hjertet? Er det bare en metafor, et romantisk billede, eller er det realistisk, en virkelig virkelighed?

I over 20 år har det været kendt at der findes et sprog for hjertets kommunikation med kroppen.

Det sker fx ved hjælp af visse hormoner, som hjertet udsender over sin pulsbølge, og også over det vegetative nervesystem. Det har længe været kendt at det vegetative nervesystem har indflydelse på hjertet, men kan det også virke modsat? Kan hjertet have indflydelse på det vegetative nervesystem? Hvad er det vegetative nervesystem i det hele taget?

Det vegetative nervesystem

Det vegetative nervesystem er et af de centrale styresystemer i kroppen. Alle organer og alle strukturer reguleres og styres herfra. Systemet består af to dele sympatikus og parasympatikus. Sympatikus er igangsætteren, der gør dig klar til at nå et anstrengende mål, fx når man må løbe for at nå bussen; parasympatikus sørger for afslapning og regeneration, fx når man sover. Dette er en kort redegørelse, men det er nok for indeværende.

Det vegetative nervesystem regulerer, hvordan hjertet slår, den såkaldte Heart – Rate – Variability, er det overvejende styret af sympatikus bliver hjerteslaget regelmæssigt og i takt; er det parasympaticus der styrer, svinger hjerteslaget mellem hurtigere og langsommere tempi.

I 1996 lykkedes det for videnskabsfolkene fra HeartMath® Institut i Californien at vise at det er muligt at forandre hjerteslagsfrekvensen (HRV) med bevidstheden og altså ved hjælp af følelser og dermed også forandre det vegetative nervesystems aktivitet. Da det vegetative nervesystem virker i hele kroppen hele tiden og med det samme, kan vi ved hjælp af følelser øve væsentlig indflydelse på det der sker i kroppen.

Følelser virker

Når man tænker på en belastende situation og begiver sig ind i denne situations følelser, udløses der en stressreaktion i kroppen, uafhængig af, hvor lang tid oplevelsen er siden. Først når man har opnået total indre fred med denne forgangne oplevelse, opstår stressreaktionen ikke mere.

Hvis der i stedet tænkes på en harmonisk situation og dermed følgende harmoniske følelser, begynder hjertet at svinge, parasympatikus kommer på banen og aktiveres og stressreaktionen afsluttes.

Hvordan kan en sådan øvelse/ meditation se ud?
En hjertemediation

Forestil dig at du er ved en lang strand, fx Vesterhavet,

mærk vinden på dine kinder

smag og lugt saltet i luften

en måge kredser omkring dig og skriger

se bølgerne for dig, måske er der lidt skum på, i det fjerne kan du se en fiskekutter

når dette billede føles som en realitet dybt ind i din sjæl, mærk så hvordan hjertet åbner sig og du ånder ud gennem hjertet, det føles som om din udånding når helt ud til horisonten, hvor solen går ned, når du ånder ind strømmer luften igen ind gennem dit hjerte og ind i lungerne helt ude fra solen.

Det er en hjælp for dig, hvis du kan lade dig selv føle at du er i fred med dig selv og verden.

I vores praksis arbejder vi ofte med denne og andre øvelser. Vi arbejder til stadighed på at udvikle vores øvelser, sådan at vi kan imødekommer hver patient individuelt.

Publikationerne fra Heart Math® Institut viser at virkningen ved regelmæssig anvendelse med stor sandsynlighed er at blodtrykket synker, mængden af stresshormoner nedsættes osv.

Fordelene ved disse øvelser er åbenbare:
• De er frie for bivirkninger
• De kan i princippet gennemføres hvor som helst og når som helst

Naturligvis må det afgøres individuelt og efter grundige overvejelser om disse øvelser kan medføre at man kan reducere indtaget af blodtrykssænkende medicin. Med andre ord her må du snakke med den læge der har din fortrolighed om konsekvenserne.

Vi står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål!