Kræft forebyggelse

Ingen anden diagnose fremkalder en sådan fortvivlelse som kræft, patienten er oftest uforberedt og diagnosen medfører som regel en eksistentiel krise… læse mere

Hjertets kraft

Ofte bliver hjertet offer for vores livsstil: nikotin, fejlernæring og mangel på bevægelse fører til hjerte-/karsygdomme. Angst og stress er andre, mere alvorlige sygdomsfremkaldende faktorer.
læse mere

Burnout

Burnout er en typisk livskrise i vores nutidige tilværelse. Den opfordrer på mange områder til besindelse og nytænkning. Derved kan krisen blive til en chance for at finde sig selv på ny
læse mere

Hvem er vi

For vort arbejde gælder: Hvordan kan vi styrke patientens kropslige, sjælelige og åndelige ressourcer på en sådan måde, at han selv kan finde vejen til hel-bredelsen og sygdomsprofylakse… læse mere

>>Datoer og Arrangementer

>>Aktuelt

Telefon: 0049 43 22 88 80 90