Hjertets Kraft

Et foredrag ved Dr. Markus Peters

København d. 27. januar 2014 kl. 17-19

Markus Peters formidler en helt ny forståelse af menneskets hjerte:
– at det er det helt centrale organ for sansning og følelsesli
– at vores følelser har fysisk indflydelse på hjertet
– at hjertet har direkte påvirkning af nervesystemet
– at hjertet er overordnet styrende for organismens mange rytmer

“Den nyeste hjerteforskning viser, at vi med vores hjerte kan finde en anden tilgang til os selv og til en åndelig verden. Hjertet er et iagttagelses-organ for følelser. Vi kan gennem vore følelser øve indflydelse på hjertet, og over hjertet på det vegetative nervesystem og derved også på hele vores organismes rytmiske styring. Endvidere kan vi gennem hjertets kraftfelt forandre vore omgivelser. Derved har vi et magtfuldt instrument der kan hjælpe os, når det gælder om at realisere vore mål.” – citat Markus Peters
Herz 27.01.13 Kopenhagen S 1
Derfor skal du deltage!
– du er nysgerrig for at vide nyt om hjerte
– du er etableret eller komplementær behandler
– du vil lære at mindske stress og få et harmonisk liv

Markus Peters er speciallæge i almen medicin, med yderligere speciale i naturhelsemetoder, længerevarende antroposofisk uddannelse indenfor pædiatri, intern medicin og almenmedicin. Efterspurgt foredragsholder i Tyskland og forfatter til bogen ”Gesundmacher Herz” der udkom i 2013.

Hjertets Kraft – Brochure

Tid og sted    Mandag d. 27/1 kl. 17-19
Kvarterhuset, Salen, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
Transport Bus 2A og 5A eller Metro til Amagerbro

Pris               Kr. 220,-

Sprog           Markus Peters taler et letforståeligt engelsk
Café            
Kvarterhusetscafe kan du købe mad og rikkevarer
før foredraget eller i pausen.

Tilmelding     Overfør 220 kr. pr. Person til konto 2281-8129170450
                     Skriv navn + Hjertets kraft.
                     Kvittering udleveres på dagen.
                     Arrangør Institut for Integreret Behandling /
                     Touchpoint

Kontaktperson: Kirsten Skjerbæk – 4157 1917 –
                         ks@ks-ernaering.dk

Comments are closed.