Udvidet terapi ved kræft

Ingen anden diagnose fremkalder en sådan fortvivlelse som kræft, patienten er oftest uforberedt og diagnosen medfører som regel en eksistentiel krise. Kræftramte bliver revet ud af hverdagens normalitet og ser sig konfronteret med angst og smerte, føler sig truet på livet og med udsigt til et liv i behandlingssystemet. Alt dette efterlader en følelse af afmagt og hjælpeløshed.

Opfange • Informere • Ledsage • Udvikle perspektiver

Vore terapier strækker sig fra terapier som ødelægger kræftceller via immunstimulerende terapier til terapier som understøtter patienten sjæleligt.

Integreret Onkologi

Vi følger Dem på Deres egen vej til at omgås sygdommen. Vores mål er den optimale kombination af universitær medicin og komplementær medicin. (integrativ: indesluttende, ikke udelukkende)

Et vigtigt grundlag for dette arbejde er den antroposofiske medicin med dens medikamenter, ydre anvendelser og kunstneriske terapier.

De metoder, som vi anvender, kan:

  • lindre bivirkninger af andre terapier (kemoterapi osv.)
  • lindre komplikationer som opstår under sygdommen
  • forstærke virkninger: optimere radio- og kemoterapi
  • stimulere immunsystemet
  • forbedre livskvaliteten

Salutogenese ved Søen

Praksisfællesskab for Antroposofisk medicin Naturmedicin i Bordesholm / Tyskland

Yderligere information på:

Praksisfællesskab for Antroposofisk medicin Naturmedicin

Anja Peters + Markus Peters
Heintzestraße 37
DE 24582 Bordesholm
Fon: +49 4322 888090
Fax: +49 43 22 888089
email: post@peters-bordesholm.de